Essay

Đọc Neil Jamieson: Để Hiểu Việt Nam

Author: Son Nguyen Hoang

Word: 3629

Language: Vietnamese

Created On: 11 May 2024

Understanding Vietnam: Một cuốn sử viết về Việt Nam bởi người nước ngoài. Một cuốn sách đáng đọc và cho ta những cái nhìn mới mẻ.

Đọc về lịch sử là điều không dễ, đọc về chính lịch sử của nước mình đôi khi còn khó hơn. Khó vì đôi khi chính bản thân mình, mặc định coi những gì mình và dân tộc mình trải qua là hiển nhiên. Vì là hiển nhiên nên mình không coi chúng là đặc biệt. Hay nói cách khác là mình không nhận ra những gì mà dân tộc mình trước đây vốn có nhưng không biết là chúng vốn tồn tại....

Posts

2024

2023

2022

2021

Back To Top